Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Số hiệu 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT
Loại văn bản: Thông tư liên bộ
Cơ quan ban hành: BLĐTBXH-BYT
Ngày ban hành: 17/03/1999
Tên file: Huong dan thuc hien che do boi duong bang hien vat doi voi NLD lam viec trong dieu kien co yeu to nguy hiem, doc hai.pdf
Dung lượng: 143,643 bytes

tải xuống...
Mô tả: Đối tượng được bồi dưỡng bằng hiện vật là người lao động kể cả học sinh, sinh viên thực tập hay học nghề, tập nghề làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức

Nguồn: Cục An toàn lao động